Tanya's first adventure

Vid druidringen

Nästa dag letar sig vännerna fram emot druidringen. På vägen dit frågar Tanya Lia lite om Radar som hon alltså känner sen förr. Lia berättar att även Radar är eller var en clerc av Melora och som senast hon träffade honom var på väg till Nordanskog för att rena den. Så mycket mer förutom att han en gång i tiden i alla fall var god vet hon inte. Ganska snart når de fram till den stora älv som rinner genom Nordanskog ner mot Storsjön. Medan de andra står kvar på älvbrinken ger sig Tanya och Keekcha av ut i forsen, men tappar snart fotfästet. Rakar tar fram ett rep ur sin ryggsäck, kastar ena änden till alverna och knyter den andra snabbt runt midjan innan han ger sig ut i vattnet och hjälper Tanya och katten iland på andra sidan. Alverna tar sig sedan lätt över med hjälp av repet. Väl framme vid vad som måste vara druidringen ser de ett stenaltare med stora runda stenar i en cirkel runt om. Cirkeln är dock inte tom. Under överseende av en kobolt wyrmpriest letar ett antal kobolter genom ringen efter något. Kobolterna är vitmålade i ansiktet och på rustningarna, precis som de kobolter som vännerna hittat döda i skogen tidigare. Vännerna ger dem alla möjligheter att ge upp och lämna skogen men kobolterna svarar med att anfalla. När det står klart att förlust är självklar flyr wyrmpriesten. En genomsökning visar att Wyrmpriesten hade en ryggsäck med 2 healingpotions och Residuum till ett värde av 200guld. Tanya och hennes vänner fortsätter att leta igenom druidringen efter vad det nu var som kobolterna letade efter, och just som Lia hittat något intressant, ett träskrin under kanten till det stora stenaltaret i mitten, med en lapp liknande den de tidigare hittat hos Radar och Fischa, slår ett stor vitt moln upp och 3 spöklika figurer uppenbarar sig…

Comments

Torborg Dinah

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.