Tanya's first adventure

Ghost attack!

När vännerna söker igenom druidringen uppenbarar sig två svävande, genomskinliga och spökliknande människor som genast attackerar – och snart får sällskap av ett tredje. Efter en kort strid där Lia får visa vad radient damage är men ändå komma ihåg att det hade varit en bra idé att förse sina vänner med Holy water, är spökena lagda till vila – den här gången för evigt. Ljust som de pustat ut, uppenbarar sig ytterligare en spöklik figur, men denna betydligt vänligare. Det visar sig vara Dokat, en druid som fångats i druidringen i samband med sin död när han stred mot de människor som också fångats som spöken och som attackerat honom av okänd anledning. Dokats uppgift var att vakta den pergamentbit han fått av Vefarian den kloke – hovmagiker till drottning Asillian av Silvianskogen, ett alvrike som sträckte sig över hela den skog som idag kallas Nordanskog och vars huvudstad heter Tiranata och ligger ca 1 veckas resväg norr om druidringen. Sydanskog kallades på den tiden Draakskogen. Pergamentbiten är en av sex bitar från en pergamentskrift som ursprungligen innehades av De Blå Magikerna – en uråldrig magikerorden som hade sitt säte i det stora riket i öst (4 veckors resa österut från druidringen). Detta rike hade tagit som sin uppgift att försöka minska på ondskan i världen och letade därför upp och tog i beslag onda artefakter var helst de kunde finna dem. När så riket höll på att falla på grund av inre stridigheter tog De Blå Magikerna på sig att sprida ut dessa artefakter så att inte all makt skulle falla i en och samma ondskefulla händer. En del av dessa artefakter hamnade därför hos drottning Asillian i Silvianskogen eller mer bestämt hos Vefarian den kloke. Vefarian blev särskilt intresserad av detta pergament som alltså var en av artefakterna och tog som livsuppgift att studera detta. Det var skrivet på ett språk som inte var känt någonstans men slutligen lyckades han översätta detta i sin helhet. För att skydda dokumentet och inte låta det falla i vilka händer som helst gjordes översättningen till gudarnas språk. Det han läste gjorde honom förfärad och i ett försök att förstöra dokumentet rev han det i sex bitar men denna process tog nästan all hans livskraft. Som en sista handling spred han ut bitarna över världen med mål att de skulle vara så väl dolda som möjligt. En av dessa bitar hamnade alltså hos Dokat och vad han känner till hamnade en annan hos Det brinnande & renande svärdets heliga orden. Dokat kan också berätta att den borg som vännerna stött på nära det skjul där de hittade goblins och människor uppfördes av [[Det brinnande & renande svärdets heliga orden]] – en paladinorden tillägnad Bahamut. De fick marken som tack för någon handling av drottning Asillian. När Tanya frågar Dokat kan han berätta att den symbol (gult Z på svart botten) han sett på armbindlarna på goblins tillhör Zenterin, en organisation som eftersträvar makt och framför allt sysslar med handel och ska vara lite “hemlig”.

Vännerna beslutar sig för att åtminstone försöka ta redan på om den pergamentbit som Det brinnande & renande svärdets orden fick finns kvar i deras borg och sedan försöka finna på något sätt att antingen gömma eller förstöra bitarna. Således tar de alltså förväl av Dokat och ger sig av tillbaka mot borgen. När de slår läger den kvällen tar Lia tillfället i akt och välsignar lite vatten ifall de skulle träffa på fler odöda.

Comments

Torborg Torborg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.